La torre de les Bruixes de Sant Boi, un edifici d'estil medievalista, ha estat rehabilitat per allotjar-hi el nou Centre d'Informació de Montbaig. Aquet antic pavelló de caça de la muntanya de Sant Ramon, que ha estat declarat Bé Cultural d'Interes Local, va ser probablement un pavelló d'esbarjo dels marquesos de Cornellà i es va usar com a punt de descans per a les jornades de caça i els passejos pel Montbaig.
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va decidir rehabilitar-ho durant l’any 2003 per instal·lar-hi un centre d'informació del Parc Forestal del Montbaig i també perquè servis de refugi i acollida per als visitants de la muntanya de Sant Ramon.
La torre de las Brujas de Sant Boi, un edificio de estilo medievalista, ha sido rehabilitado para alojar el nueve Centro de Información del Montbaig. Este antiguo pabellón de caza de la montaña de Sant Ramon, que ha sido declarado Bien Cultural de Interés Local, fue probablemente un pabellón de recreo de los marqueses de Cornellà y se usó como punto de descanso para las jornadas de caza y los paseos por el Montbaig. El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat decidió rehabilitarlo durante el año 2003 para instalar un centro de información del Parque Forestal del Montbaig y también para qué sirva de refugio y acogida para los visitantes de la montaña de Sant Ramon.