INFO i COMENTARIS Església Parroquial de Sant Baldiri de Sant Boi de Llob. - 20-09-2009 23:27:39