INFO i COMENTARIS Buscant el detall, San Boi de Llobregat - 06-02-2012 11:21:16