INFO i COMENTARIS Església Parroquial de Sant Baldiri de Sant Boi, Plaça Mossèn Jaume Oliveras. - 23-09-2009 10:01:43