INFO i COMENTARIS Plaça de Gaietà Mestres i Parés, Sant Boi de Llobregat - 16-03-2012 11:30:24