INFO i COMENTARIS Església de Sant Baldiri de Sant Boi de Llob. - 27-09-2009 12:29:19