INFO i COMENTARIS Plaça de Gaietà Mestres i Parés, Sant Boi - 26-03-2012 07:58:44