INFO i COMENTARIS Església Parroquial de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat - 01-10-2009 14:41:45