INFO i COMENTARIS Vista des de la Plaça Mossèn Jaume Oliveras de Sant Boi de Llobregat - 21-10-2009 13:31:43