INFO i COMENTARIS Carrer Nou, Sant Boi de Llobregat - 29-04-2013 07:12:00