INFO i COMENTARIS Església Parroquial de Sant Baldiri, Sant Boi - 08-09-2009 18:02:16