INFO i COMENTARIS Escola Municipal de Música Blai Net, Plaça de Gaietà Mestres i Parés, Sant Boi - 21-06-2010 06:34:59