INFO i COMENTARIS Església Parroquial de Sant Baldiri de Sant Boi - 08-01-2011 10:01:04