INFO i COMENTARIS Torre del Sol, Sant Boi de Llobregat - 10-09-2011 12:30:49