INFO i COMENTARIS Carrer Major / Carrer de Rutlla, Sant Boi de Llobregat - 10-10-2011 09:49:00